امروز , شنبه , ۲ / شهریور /
ساعت 10:09:10
 
معرفی کشورها - اطلاعات توريستي كشور قرقیزستان
 
قرقیزستان
 
 
شهرهاي مهم 
 
5,284,149 : جمعيت
قرقیزی 64.7% | روسیه ای 12.5% | داگام 1% | سایر موارد 8.2% : زبان
مجموع 98.7% | مرد 99.3% | زن 98.1% : با سواد
1.354% : رشد جمعيت
مسلمان 75% | ارتدکس روسیه 20% | سایر موارد 5% : دين
مجموع 23.9 | مرد 23.1 | زن 24.8 : توريست در سال
بیشكك : پايتخت
جمهوری : حكومت
مجموع 198,500 sq km | خشکی 191,300 sq km | آبی 7,200 sq km : مساحت
آسیای مرکزی | غرب چین : همسايه ها
440,400 : خط تلفن
541,700 : همراه
.kg : شناسه اينترنتي
روبل : واحد پول
تنباکو | پنبه | سیب زمینی | سبزیجات | انگور : محصولات كشاورزي
ماشین های کوچک | نساجی | پردازش غذا | سیمان | کفش : صنعت
2.7% : رشد اقتصادي
18% : بيكار
سهام $624.6 | برآورد هزینه $630.1 : بودجه
کشاورزی 55% | صنعتی 15% | خدماتی 30% : صادرات به ايران
2.684 بیلیون : واردات از ايران
: زميني
470 km : راه آهن
زمینی هموار 16,854 km | ناهموار 1,646 km | آبی 600 km : آبي
30 : فرودگاه
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
3980
     
 
 بلیط | معرفی ایران | معرفی کشورها | گالری عکس | پرسش 
سایتهای مرتبط | اخبار | هواشناسی | پیگرد کد رهگیری | مدیران و کارکنان | نظر سنجی