امروز , شنبه , ۲ / شهریور /
ساعت 10:56:10
 
معرفی کشورها - اطلاعات توريستي كشور اکراین
 
اکراین
 
 
شهرهاي مهم 
 
46,299,862 : جمعيت
اکراینی 67% | روسیه ای 24% | سایر زبان ها 9% : زبان
مجموع 99.4% | مرد 99.7% | زن 99.2% : با سواد
-0.675% : رشد جمعيت
ارتدکس اکراین 19% | ارتدکس 16% : دين
مجموع 39.2 | مرد 36 | زن 42.3 : توريست در سال
کیف : پايتخت
جمهوری : حكومت
مجموع 603,700 sq km | خشکی 603,700 sq km : مساحت
اروپای شرقی | بین هلند و رومانی : همسايه ها
12.341 میلیون : خط تلفن
49.076 میلیون : همراه
.ua : شناسه اينترنتي
هریوانیا : واحد پول
دانه جو | نیشکر | گل آفتاب گردان | سبزیجات : محصولات كشاورزي
زغال سنگ | پاورهای الکترونیکی | ماشین های حمل و نقل : صنعت
7.1% : رشد اقتصادي
2.7% : بيكار
سهام $34.02 | برآورد هزینه $34.71 : بودجه
21.52 میلیون : صادرات به ايران
192.1 بیلیون : واردات از ايران
: زميني
22,473 km : راه آهن
هموار 164,732 km | غیر هموار 4,745 km | آبی 2,253 km : آبي
437 : فرودگاه
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
3080
     
 
 بلیط | معرفی ایران | معرفی کشورها | گالری عکس | پرسش 
سایتهای مرتبط | اخبار | هواشناسی | پیگرد کد رهگیری | مدیران و کارکنان | نظر سنجی