امروز , شنبه , ۲ / شهریور /
ساعت 10:26:48
 
معرفی کشورها - اطلاعات توريستي كشور آذربایجان
 
آذربایجان
 
 
شهرهاي مهم 
 
8,120,247 : جمعيت
آذری 90.3% | روسی 1.8% | امریکایی 1.5% | سایر موارد 3.3% : زبان
مجموع 98.8% | مرد 99.5% | زن 98.2% : با سواد
0.688% : رشد جمعيت
مسلمان 93.4% | اتدوکس روسیه 2.5% | ارتدوکس امریکا 2.3% | سایر مذاهب 1.8% : دين
مجموع 27.6 | مرد 26 | زن 29.4 : توريست در سال
باکو : پايتخت
جمهوری : حكومت
مجموع 86,600sq km | خشکی 86,100sq km | آبی 500sq km : مساحت
جنوب غربی آسیا | دریای کاسپین : همسايه ها
1.189 میلیون : خط تلفن
2.242 میلیون : همراه
.az : شناسه اينترنتي
: واحد پول
چای | برنج | سبزیجات | کتان |میوه : محصولات كشاورزي
نفت خام | آهن | نساجی | استیل : صنعت
34.5% : رشد اقتصادي
1.2% : بيكار
$6.008 بیلیون : بودجه
کشاورزی 41% | صنعت 7% | خدمات 52% : صادرات به ايران
20.35 بیلیون : واردات از ايران
: زميني
2,122 km : راه آهن
مجموع 59,141 km : آبي
36 : فرودگاه
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
3736
     
 
 بلیط | معرفی ایران | معرفی کشورها | گالری عکس | پرسش 
سایتهای مرتبط | اخبار | هواشناسی | پیگرد کد رهگیری | مدیران و کارکنان | نظر سنجی