امروز , شنبه , ۲ / شهریور /
ساعت 10:19:34
 
معرفی کشورها - اطلاعات توريستي كشور کنیا
 
کنیا
 
 
شهرهاي مهم 
 
36,913,721 : جمعيت
انگلیسی : زبان
مجموع 85.1% | مرد 90.6% | زن 79.7% : با سواد
2.799% : رشد جمعيت
پروتستان 45% | کاتولیک غرب 33% | مسلمان 10% | بومی 10% | سایر مذاهب 2% : دين
مجموع 18.6 | مرد 18.5 | زن 18.7 : توريست در سال
نایروبی : پايتخت
جمهوری : حكومت
مجموع 582,650sq km | خشکی 569,250sq km | آبی 13,400sq km : مساحت
آفریقا شرقی | سومالی | اقیانوس هند : همسايه ها
293,400 : خط تلفن
6.485 میلیون : همراه
.ke : شناسه اينترنتي
شیلیشنگ : واحد پول
چای | قهوه | گندم | نیشکر | میوه | سبزیجات : محصولات كشاورزي
پلاستیک | باطری | مبلمان | سیگار : صنعت
5.7% : رشد اقتصادي
40% : بيكار
$4.448 بیلیون : بودجه
کشاورزی 75% | صنعت و خدمات 25% : صادرات به ايران
5.709 بیلیون : واردات از ايران
: زميني
2,778 km : راه آهن
زمین 63,265 km : آبي
225 : فرودگاه
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
1702
     
 
 بلیط | معرفی ایران | معرفی کشورها | گالری عکس | پرسش 
سایتهای مرتبط | اخبار | هواشناسی | پیگرد کد رهگیری | مدیران و کارکنان | نظر سنجی