امروز , شنبه , ۲ / شهریور /
ساعت 11:28:21
 
معرفی کشورها - اطلاعات توريستي كشور عربستان
 
عربستان
 
 
شهرهاي مهم 
 
27,601,038 : جمعيت
عربی : زبان
مجموع 78.8% | مرد 84.7% | زن 70.8% : با سواد
2.06% : رشد جمعيت
مسلمان 100% : دين
مجموع 21.4 | مرد 22.9 | زن 19.6 : توريست در سال
ریاض : پايتخت
سلطنتی : حكومت
مجموع 2,149,690 sq km | خشکی 2,149,690 sq km : مساحت
شمال یمن | خلیج فارس و دریای سرخ : همسايه ها
4.5 میلیون : خط تلفن
19.663 میلیون : همراه
.sa : شناسه اينترنتي
ریال عربستان : واحد پول
گندم | جو | گوجه فرنگی | خربزه | خرما | مرکبات : محصولات كشاورزي
فرآورده های خام نفتی | نفت خام | پتروشیمی : صنعت
4.3% : رشد اقتصادي
13% : بيكار
سود سهام $174.8 بیلیون | برآورد هزینه $104.1 : بودجه
کشاورزی 12% | صنعت 25% | خدمات 63% : صادرات به ايران
165.6 بیلیون : واردات از ايران
212 km : زميني
1,392 km : راه آهن
مجموع زمینی 152,044 km | هموار 45,461 km | ناهموار 106,583 km | : آبي
213 : فرودگاه
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
397
     
 
 بلیط | معرفی ایران | معرفی کشورها | گالری عکس | پرسش 
سایتهای مرتبط | اخبار | هواشناسی | پیگرد کد رهگیری | مدیران و کارکنان | نظر سنجی