امروز , شنبه , ۲ / شهریور /
ساعت 10:01:22
 
معرفی ایران - اطلاعات توريستي استان کرمان
 
 
آثار باستاني و جادبه هاي گردشگري

موقعيت جغرافيايي

استان‌ كرمان‌ با 175069 كيلومتر مربع‌ وسعت‌ در جنوب‌ شرقي‌ ايران‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ استان‌ بعد ازخراسان‌ دومين‌ استان‌ پهناور كشور است‌ و حدود 11 درصد از خاك‌ ايران‌ را در برگرفته‌ است‌. شهرهاي‌ مهم‌استان‌ كرمان‌ عبارتند از: بافت‌، بردسير، بم‌، جيرفت‌، رفسنجان‌، زرند، سيرجان‌، شهربابك‌، كرمان‌ و كهنوج‌.
ارتفاعات‌ استان‌ كرمان‌ دنباله‌ رشته‌ كوههاي‌ مركزي‌ ايران‌ است‌ كه‌ از چين‌ خوردگيهاي‌ آتشفشاني‌ آذربايجان‌شروع‌ و با انشعاباتي‌ در فلات‌ مركزي‌ تا بلوچستان‌ امتداد مي‌يابد اين‌ رشته‌ كوهها دشت‌هاي‌ وسيعي‌ را در سطح‌استان‌ پديد آورده‌اند. بلندترين‌ اين‌ ارتفاعات‌ كوههاي‌ بشاگرد كوهبنان‌ است‌ كه‌ قلل‌ ديگري‌ از قبيل‌ طغرل‌ الجرد،پلوار، سيرچ‌، ابارق‌ و تهرود را در ميان‌ خود جاي‌ داده‌ است‌. كوههاي‌ ديگري‌ كه‌ از يزد تا كرمان‌ و چاله‌جازموريان‌ كشيده‌ شده‌اند، قله‌هاي‌ مهمي‌ از قبيل‌ مدوار، شهر بابك‌، كوه‌پنج‌، چهل‌ تن‌، لاله‌زار، هزاربحر آسمان‌و... در ميان‌ آنان‌ سر بر آسمان‌ كشيده‌اند.


جمعیت استان

استان‌كرمان‌ در سال‌ 1375 حدود 2004 هزار نفر جمعيت‌ داشت‌ كه‌ از اين‌ تعداد 9/52 درصد در نقاط‌ شهري‌، 46درصد در نقاط‌ روستايي‌ ساكن‌ بوده‌اند. و 1/1 درصد آن‌ نيز غير ساكن‌ بوده‌ است‌. شهرستان‌ كرمان‌ به‌ عنوان‌ مركزاستان‌ با حدود 80 درصد جمعيت‌ شهرنشين‌، توسعه‌ يافته‌ترين‌ و وسيع‌ترين‌ شهر استان‌ است‌.


تاريخ و فرهنگ

استان‌ كرمان‌ از نظر جاذبه‌هاي‌ طبيعي‌ نيز يكي‌ از مناطق‌ جالب‌ توجه‌ ايران‌ است‌. چشمه‌هاي‌ آب‌معدني‌ و گرم‌، تفرجگاه‌ها، فضاهاي‌ سبز، ارتفاعات‌ و قله‌ها، درياچه‌ها و آبگيرها، مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ وجاذبه‌هاي‌ ويژه‌ كويري‌ از جمله‌ عناصر زيباي‌ طبيعي‌ استان‌ هستند. نگاهي‌ به‌ سيماي‌ جهانگردي‌ شهرستان‌هاي‌استان‌ توان‌هاي‌ بالقوه‌ و بالفعل‌ اين‌ استان‌ پهناور را بيش‌ از پيش‌ آشكار مي‌سازد. ذيلاً شهرهاي‌ استان‌ كرمان‌ ازنظر موقعيت‌ و جاذبه‌هاي‌ توريستي‌ مورد اشاره‌ قرار مي‌گيرند: سابقه‌ سكونت‌ و استقرار انسان‌ در سرزمين‌ كرما به‌ هزاره‌ چهارم‌ قبل‌ از ميلاد مي‌رسد. اين‌ منطقه‌ يكي‌ ازقديمي‌ترين‌ نواحي‌ ايران‌ به‌ شمار مي‌رود و در گذر زمان‌ گنجينه‌هاي‌ فرهنگي‌ و تاريخي‌ گرانبهايي‌ در آن‌ پديدآمده‌ است‌ كه‌ جلوه‌هايي‌ از تمدن‌ و مدنيت‌ ايراني‌ را به‌ نمايش‌ مي‌گذارد. هر فضاي‌ تاريخي‌ كرمان‌ بيانگر بخشي‌از زوايا و ابعاد زندگي‌ مردم‌ و حكومت‌هاي‌ محلي‌ اين‌ مرز و بوم‌ است‌.


آب و هوا

ارتفاعات‌ و پستي‌ و بلندي‌هاي‌ استان‌، شرايط‌ اقليمي‌ ويژه‌، آب‌ و هواي‌ متفاوتي‌ را در نواحي‌ مختلف‌استان‌ بوجود آورده‌اند. نواحي‌ شمال‌، شمال‌ غربي‌ و مركزي‌، آب‌ و هواي‌ خشك‌ و معتدل‌ دارد و آب‌ و هواي‌نواحي‌ جنوبي‌ و جنوب‌ شرقي‌ آن‌ گرم‌ و نسبتاً مرطوب‌ است‌. آب‌ و هواي‌ مركز استان‌ (شهر كرمان‌) خشك‌ ونيمه‌ معتدل‌ است‌ و حداكثر مطلق‌ درجه‌ حرارت‌ آن‌ 6/39 درجه‌ و حداقل‌ مطلق‌ درجه‌ حرارت‌ آن‌ 7- درجه‌سانتي‌ گراد گزارش‌ شده‌ است‌. متوسط‌ درجه‌ حرارت‌ استان‌ در ماه‌هاي‌ فروردين‌ تا تير ماه‌ بين‌ 20 تا 25 درجه‌سانتي‌گراد مي‌باشد. اين‌ ماهها مطلوب‌ترين‌ زمان‌ مسافرت‌ براي‌ گردش‌ و بازديد از ديدني‌هاي‌ استان‌ است‌.

صنايع دستي و سوغاتي ها

صنايع‌ دستي‌ و سوغاتي‌هاي‌ استان‌ كرمان‌ عبارتند از، پته‌ و انواع‌ قالي‌، قاليچه‌، گليم‌،جاجيم‌، خورجين‌ و ديگر صنايع‌ دست‌بافت‌ كه‌ جزء سوغاتي‌هاي‌ اين‌ منطقه‌ محسوب‌ مي‌شوند. پسته‌ كرمان‌ ورفسنجان‌ نيز بعنوان‌ اصلي‌ترين‌ سوغاتي‌ آن‌ شهرت‌ جهاني‌ دارد.

موزه ها

موزه‌ مردم‌شناسي‌ (حمام‌ گنجعلي‌ خان‌) ، كرمان
موزه‌ ضرابخانه‌ (موزه‌ سكه‌) ، كرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
1384
     
 
 بلیط | معرفی ایران | معرفی کشورها | گالری عکس | پرسش 
سایتهای مرتبط | اخبار | هواشناسی | پیگرد کد رهگیری | مدیران و کارکنان | نظر سنجی